Lys og byliv

Del
17/12/2017

Lys er en vigtig parameter i fremtidens byer, idet den rigtige belysning kan sikre, synliggøre og fremhæve gader og byrum på måder, der skaber øget livskvalitet. Når vi taler om lys i dag, handler det altså om mere end blot den funktionelle værdi i at kunne se i mørket. Det handler også om at skabe tryghed, sikkerhed og oplevelser i byrummet. Der er fokus på de menneskelige aspekter, herunder den adfærd, som lys kan være med til at understøtte. Anvendelsen af belysning bygger på det igangværende arbejde med udskiftning af gadebelysningen i København og de erfaringer, der er gjort i en række andre pilotprojekter.

Eksempler på, hvordan vi arbejder med lys, er:
• Øget tryghed og sikkerhed i trafikken
• Bedre oplevelse og tilgængelighed af byens tilbud, herunder kultur- og fritidsinstitutioner

Kontaktperson