Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Del

Udvikling af drift- og tilsynsopgaver er helt centralt i Københavns Kommune. Mange af de vigtige vedligeholdelsesopgaver udføres i dag manuelt, hvilket kræver mange arbejdstimer og dermed store budgetter. Nuanceret viden om arbejdsgange og den praktiske udførelse af serviceopgaverne er afgørende for at kunne gentænke den måde, opgaverne løses på. Vi arbejder sammen med forvaltningerne på at identificere potentialet i driften med det formål at levere bedre og mere målrettet service til byens borgere.

Eksempelvis arbejder vi med:
• At finde nye og mere effektive metoder til at fange rotter over jordens overflade
• At finde nye løsninger på at forbedre tilsyn af veje og skiltning