Luftforurening kan nu måles lokalt

Del

Luftforurening, hovedsageligt fra lokale kilder i form af brændeovne og vejgående trafik, koster årligt 28 tidlige dødsfald, 33.000 sygedage og et antal hospitalsindlæggelser af både børn og voksne i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har testet en helt ny type sensorer, der giver mulighed for at måle luftkvaliteten helt lokalt, og som tilmed er væsentligt billigere end de hidtil anvendte teknologier. Formålet med at muliggøre mere lokale målinger er at skabe et detaljeret billede af luftkvaliteten, som afspejler de faktiske forhold i byen.

Evidensbaseret grundlag for byudvikling
Måling af luftkvaliteten i København baseres i dag på dataindsamling fra tre målestationer, som sammen med blandt andet stikprøver af trafikmængder indgår i en beregnet model for luftkvaliteten. CSL har siden 2016 samarbejdet med en start up-virksomhed om at teste små og prisvenlige sensorer til måling af luftkvalitet, som kan supplere målingerne fra de eksisterende målestationer. Disse sensorer kan hurtigt og nemt flyttes rundt i byen efter behov og muliggør derfor de helt lokale målinger af luftkvalitet. Resultaterne af målingerne kalibreres efter den EU-godkendte luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard.

Med viden fra de nye sensortyper kan man nu tage hensyn til de meget store variationer i luftkvaliteten, eksempelvis når man planlægger anlæg af nye skoler eller børnehaver. Politikere og forvaltninger får dermed et langt mere evidensbaseret grundlag for at træffe beslutninger om lokale prioriteringer.

”Samarbejdet med Copenhagen Solutions Lab og derigennem Københavns Kommune har givet os værdifuld viden til videre udvikling af CPH Sense. Vi ønsker kontinuerligt at forbedre datakvaliteten og vores softwareløsninger, og det har derfor været vigtigt for os at teste CPH Sense i et living lab, der afspejler de københavnske gader.”
CEO i Leapcraft, Vinay Venkatraman

På grund af samarbejdet med Københavns Kommune har virksomheden haft muligheden for at skabe et konkurrencedygtigt produkt, som samtidig understøtter Københavns Kommunes målsætninger om bæredygtig urbanisering. I dag er sensoren eksporteret til Norge, Mexico, Østrig, Grækenland og USA.

De nye sensorer er løftestang i et EU-Projekt, som KK netop har modtaget midler til. Der bliver mulighed for at undersøge sammenhæng mellem optimering af lyssignaler med aktuel luftforurening inden for en beløbsramme på 450.000 kr., da udgiften til lån af disse sensorer er minimal.


Kontakt