Air-View samarbejde om luftforurening

Utrecht Universitet i Holland har forberedt bil til måling af luftforurening, som skal tages i brug i København.

Del

En mor til et astmaramt barn, som finder den sundeste vej til legepladsen. Cyklister og løbere, som lægger den mindst forurenende rute til deres tur. Byplanlæggere og politikere med ny viden til at træffe bæredygtige beslutninger. Det er nogle af formålene ved projektet Air View, som sker i et partnerskab mellem Google og Københavns Kommune, hvor indsatsen er forankret hos Copenhagen Solutions Lab.

Nye målinger, ny viden
Air View-bilen, som er blevet forberedt af Utrecht Universitet i Holland, kommer til at måle luftforurening såsom ultrafine partikler og sod på gadeniveau og vil dermed kunne give et nyt indblik i forståelsen af luftforureningen og de helbredsmæssige effekter heraf. Når disse store mængder information er analyseret og valideret - med hjælp fra bl.a. universiteterne i Københavns og Aarhus - bliver data stillet til rådighed for både politikere og forskningsmiljøet.
Projektet forløber fra oktober 2018 til udgangen af 2019 hvor der vil kunne skabes et hyperlokalt kort over luftforureningen i København. Disse resultater vil herefter blive videregivet vil kommunen, forskere og i borgerne.

”Dette samarbejde er unikt, fordi det giver os mulighed for at bruge helt konkrete målinger på gadeniveau til at kortlægge luftforureningen i en hidtil uset detaljegrad på en hel by. Denne store mængde data vil hjælpe os til at forstå, hvad der helt præcist skaber forureningen - og hvilke forbedringer, der kan foretages.”
Roel Vermeulen, Professor i miljømæssig epidemiologi ved Utrecht Universitet

”Den meget tætte kortlægning af luftforureningen vil give helt nye muligheder for at vise sammenhængene med helbredsskader. Den giver også meget bedre muligheder for forebyggelse - både hvordan vi skal indrette byen og trafikken, og for den enkelte, der får bedre viden om, hvor og hvornår, det er bedst at færdes og bo.”
Steffen Loft, Institutleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet

Fakta om Air View-projektet

  • Dette er næste fase af Google’s indsats for at kortlægge luftkvalitet, efter Oakland og andre byer i Californien er blevet kortlagt i de seneste par år.
  • London og København er de første byer uden for USA, hvor Air View-projektet kører.
  • Google Street View-bilen er blevet udstyret af Utrecht Universitet med sensorer der måler sod, fine- og ultrafinepartikler, kuldioxid og kvælstofdioxid.
  • Bilen har dansk chauffør og kører resten af 2018 og hele 2019.

Kontakt