Klima og energioptimering

Vi arbejder på at finde digitale løsninger til at sænke byens energiforbrug og klimaaftryk.

Del

København har ambitiøse mål, når det gælder klima og miljø. Derfor er det helt centralt at have detaljeret viden om de miljømæssige konsekvenser af byens udvikling. Her kan nye typer af data supplere de eksisterende modeller med nuancerede informationer om lokale forhold, således at indsatserne kan optimeres. Samtidig kan monitoreringer på sigt være med til at afdække miljøeffekter af kommunale tiltag og dermed kvalificere de politiske beslutninger. Temaet skal være med til at finde nye veje til at nedbringe CO2-udledning og sikre energioptimering.

Eksempelvis arbejder vi på at finde nye løsninger til:

• Prioritering af trafikken
• Håndtering af regnvand
• Målrettet dataunderstøttelse af indsatser i klimaplanen
• Ledelsesinformation, herunder effekt og evidens baseret på indsamling af data