Nye luftmålestationer i København

Københavns Kommune og virksomheden Force Technology vil de næste tre år måle luftkvaliteten på i alt fem nye målestationer i byen.

Del

Copenhagen Solutions Lab har tidligere faciliteret en markedsdialog, som førte til et udbud af luftmålestationer i november 2019. Vinderen af udbuddet er nu fundet.

Københavns Kommune og virksomheden Force Technology vil de næste tre år måle luftkvaliteten på i alt fem nye målestationer i byen. Placeringen af målestationerne er endnu ikke fastlagt, men de opsættes på strategisk udvalgte steder i byen.

Alt for mange københavnere bliver syge og dør for tidligt på grund af luftforurening i byen. Det er en problematik politikerne i København tager meget alvorligt. Politikerne i København har derfor afsat midler i budget 2019 til et projekt som skal tilføre viden om luftkvaliteten og de sundhedsmæssige konsekvenser i København. Projektet er igangsat som et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Som en del af projektet opsættes i alt fem luftmålestationer, som i en treårig periode skal måle luftens indhold af forureningsstoffer, som kvælstofdioxid (NO2), partikler (PM2,5) samt ultrafine partikler (UFP). På to af målestationerne måles desuden for stoffet Black Carbon, som især stammer fra bilernes udstødningsgasser og brændeovne.
De fem målestationerne placeres i områder kendetegnet ved megen trafik og brændeovne, og de forventes opsat og ibrugtaget i efteråret 2020. Opgaven med levering af målestationer og data varetages af virksomheden Force Technology, som vandt udbuddet i skarp konkurrence med både danske og udenlandske firmaer.

Hvis du er interesseret i at læse om kravspecifikationer for udbuddet, kan du læse mere om det her.


Kontakt