Copenhagen Solutions Lab indgår i et nyt projekt om luftforurening

På bagrund af data om luftforureningen opstilles konkrete guidelines til byplanlægningen.

Del

Sammen med danske Gehl og den hollandske Bernard van Leer Foundation graver Copenhagen Solutions Lab nu et spadestik dybere ned i data om luftforurening. Projektet anvender data fra de luftmålinger, som Copenhagen Solutions Lab udfører i samarbejde med Google og Utrecht Universitet, til at opstille konkrete design guidelines for byplanlægning, der tager menneskelige hensyn til luftforurening.

Konkrete redskaber til byplanlægning
Projektet tager udgangspunkt i, at byens indretning påvirker de måder, vi lever på. Målet er at give praktikere, byplanlæggere og beslutningstagere konkrete redskaber i form af faktabaserede designkoder for sunde bymiljøer, der samtidig inviterer til udendørsophold og sociale interaktioner. Disse er baseret på en kombination af Gehls bylivsdata og Googles luftkvalitetsmålinger.
I projektet vil Gehl udvikle både konkrete design forslag til at mindske forureningen og invitere folk til ophold i mindre luftforurenede byrum samt tre værktøjer som kan bruges til at tænke luftkvalitet ind i byrumsdesign: et procesværktøj, et implementeringsværktøj og et strategisk værktøj.

Børn og byrum
Projektet strækker sig over flere faser. Bernard van Leer Foundation har ydet økonomisk bidrag til første fase af projektet, som undersøger, hvordan byrum kan invitere børn og forældre til at opholde sig de steder i byen med mindst luftforurening. Et centralt element er her at observere og analysere, hvordan børn bevæger sig i byen og sammenholde det med de målinger af luftkvalitet, Google stiller til rådighed. Vi bruger derefter denne indsigt til at designe måder til at mindske forureningen i områder, hvor der er masser af børn, samt øge adgangen til områder med mindre luftforurening.

Projektets videre forløb
Copenhagen Solutions Lab arbejder på at kunne teste projektets vision og værktøjer gennem konkrete interventioner i københavnske kvarterer og udføre effektmålinger af både luftkvaliteten og mængden af byliv. Interventionerne skal være holistiske ved bl.a. at være gode for små børn, mindske virkningerne af dårlig luftkvalitet, mindske forurening, gøre gader sikrere samt skabe samfundsmødemuligheder.