Smart City Temaer

Inden for fem centrale temaer forsøger vi sammen med byens forvaltninger at finde de bedste løsninger til fremtidssikring af Købehavn baseret på de komplekse udfordringer, byen står overfor. Vi identificerer og koordinerer smart city-behov i kommunens forvaltninger og matcher dem med eksisterende viden og løsninger på markedet.

Copenhagen Solutions Lab fungerer således som bindeled mellem eksterne partnere og de af Københavns Kommunes indsatser, der berører smart city. Gennem samarbejder med forskningsverdenen og markedet, fra de små og innovative aktører til de store og samfundsbærende, får Københavns Kommune adgang til den innovationskraft, som er nødvendig for at skabe nye og effektive byløsninger.

Digital borgerinddragelse

Vi tester værktøjer til byplanlægning, som baserer sig på borgernes anvendelse af byen.

Klima og energioptimering

Vi arbejder på at finde digitale løsninger til at sænke byens energiforbrug og klimaaftryk.

Luftkvalitet

Vi anvender data om luftkvalitet til at skabe smarte byløsninger, der mindsker borgernes eksponering for luftforurening.

Internationalt samarbejde

Vi udforsker fremtidens bæredygtige byer gennem internationalt samarbejdet og Nordic Smart City Network.