Smart City Temaer

Inden for fem centrale temaer forsøger vi sammen med byens forvaltninger at finde de bedste løsninger til fremtidssikring af Købehavn baseret på de komplekse udfordringer, byen står overfor. Vi identificerer og koordinerer smart city-behov i kommunens forvaltninger og matcher dem med eksisterende viden og løsninger på markedet.

Copenhagen Solutions Lab fungerer således som bindeled mellem eksterne partnere og de af Københavns Kommunes indsatser, der berører smart city. Gennem samarbejder med forskningsverdenen og markedet, fra de små og innovative aktører til de store og samfundsbærende, får Københavns Kommune adgang til den innovationskraft, som er nødvendig for at skabe nye og effektive byløsninger.

Digitale services

Tilgængelighed af byens services via digitale løsninger til borgere og besøgende

Mennesker og flows

Viden om hvordan borgere og besøgende bruger byen med fokus på bevægelsesmønstre og behov

Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Miljø og Klima

Detaljeret viden om byens miljø og klima til planlægning og prioritering af indsatser

Luftkvalitet

Anvendelse af data om luftkvalitet til at skabe smarte byløsninger, der mindsker borgernes eksponering for …