Street Lab

I Street Lab testes innovative løsninger i 1:1 skala i bymiljøet

Del

Street Lab er et laboratorium midt i byen, hvor vi har kunne afprøve nye løsninger under virkelige forhold. Formålet var at teste løsningerne for deres potentialer og begrænsninger, så vi således kunne vurdere, hvilke der kunne skaleres til større områder af byen. Derfor udgør Street Lab en central kilde til viden om, hvilke løsninger der fungerer, og gør det dermed muligt for os at være på forkant med drift af byen og service til københavnerne.

Siden Københavns Kommune etablerede Street Lab-testområdet i 2016, har vi testet løsninger inden for blandt andet smart parkering, pleje af bynatur, affaldshåndtering og måling af luftkvalitet. Området strækker sig fra Rådhuspladsen til Christians Brygge og omfatter bl.a. to vigtige veje med meget forskellige profiler: H.C. Andersens Boulevard, der er Danmarks mest trafikerede vej med mere end 60.000 bilister i døgnet, og Vester Voldgade, der er trafiksaneret og har vejtræer, åbne pladser og brede fortove, der giver fodgængerne fortrinsret.

Street Lab er udviklet i et offentlig-privat partnerskab mellem Cisco, TDC, Citelum og Copenhagen Solutions Lab.

Det officielle innovationspartnerskab omkring Street Lab er afsluttet, men der arbejdes fortsat med smart city i området