AI4Cities

Del

Hvordan kan kunstig intelligens understøtte byer i at nå de ambitiøse mål i deres klimaplaner?

AI4Cities er et treårig EU-projekt, som undersøger, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe seks byer med at løse deres udfordringer inden for energioptimering og mobilitet og dermed bidrage til at nedbringe deres C02-udledninger. Byerne vil lægge deres udfordringer ud til en række virksomheder, som over en treårig periode får mulighed for at komme med løsninger og teste deres protyper i byerne. De seks overordnet projektansvarlige byer er Amsterdam, Helsinki, København, Paris Region, Stavanger og Talinn.

Københavns fokus: Energioptimering af bygninger
At reducere energiforbruget i bygninger er en vigtig brik i kampen for at minimere CO2-udledningen, og Københavns Kommune har en ambition om at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger med 40 procent frem mod 2025. Derfor vil AI4Cities projektets fokus i København også være på at optimere energiforbruget i egne bygninger, optimering af indeklima og samspil med energinettet og herigennem nedbringe kommunens CO2-udledninger. I den kontekst kan kunstig intelligens bruges i forhold til opbevaringsbehov, mere effektivt energiforbrug og integrationen af vedvarende energi. Derudover kan AI hjælpe borgere til bedre at forstå, hvordan deres energiforbrug påvirker deres CO2-fodspor og give dem værktøjerne til at facilitere forandringen.

AI4Cities forløb
I løbet af AI4Cities, vil de seks byer og regioner gå igennem en ’Pre-Commercial Procurement (PCP) proces’, som er en innovativ proces, der muliggør, at byerne kan styre udviklingen af nye løsninger i retning af deres specifikke behov. Gennem et udbud vil de seks byer og regioner udfordre startups, små- og mellemstore virksomheder, større virksomheder og andre relevante stakeholders til at designe innovative løsninger gennem brugen af AI og relaterede teknologier som f.eks. 5G, Internet of Things (IoT), cloud computing og big data applikationer. Den samlede sum penge, som deles ud blandt de udvalgte leverandører gennem hele PCP-processen, er på 4.6 millioner euros.

PCP-processen vil bestå af en løsningsdesign fase (Fase 1), en prototype fase (Fase 2) og en prototype testfase (Fase 3). AI4Cities vil vælge og finansiere minimum 40 leverandører (20 der arbejder med energi, og 20 der arbejder med mobilitet), som i løbet af Fase 1 vil præsentere deres rapporter med et konceptdesign, gennemførlighed og konklusioner. Derefter vil minimum 20 leverandører (10 for hvert område) blive inviteret til at udvikle deres prototyper i Fase 2. Slutteligt vil et minimum af seks leverandører nå frem til Fase 3, hvor en serie pilotprojekter i større skala vil blive gennemført i en eller to af de deltagende byer.

Projektet løber hen over 36 måneder fra januar 2020 til december 2022

I september 2021 blev 20 udbydere valgt til at fortsætte til Fase 2 af udbudsprocessen – 10 indenfor energiområdet og 10 indenfor mobilitetsområdet. I løbet af denne fase vil de udvalgte udbydere skabe den første prototype af deres løsning.

Læs mere om projektet her