Samarbejder

Udviklingen af nye løsninger kræver systematiske og målrettede eksperimenter i den rigtige skala – og her udgør byen selv den bedste ramme. Derfor er vores laboratorier skabt til udvikling, test og demonstration. Dette skaber vigtig viden om, hvilke løsninger der kan skaleres til større områder af byen og komme hele København til gode. Derudover leverer bylaboratorierne et vigtigt vidensgrundlag, når det gælder investeringer i ny teknologi.

Energioptimering af bygninger ved hjælp af kunstig intelligens

Københavns Ejendomme og Indkøb og Copenhagen Solutions Lab samarbejder om at sænke energiforbruget i kommunens bygninger

AI4Cities

Hvordan kan kunstig intelligens understøtte byer i at nå de ambitiøse mål i deres klimaplaner? AI4Cities er et treårig …

Nordisk Smart City Netværk

Et samarbejde mellem 20 nordiske byer med et fælles mål: at udforske den nordiske måde at skabe 'livable' og …

Smart Cities Accelerator +

Projektet SCA+, som bygger på det tidligere projekt Smart Cities Accelerator, vil udvikle og teste metoder for …

Street Lab

I Street Lab testes innovative løsninger i 1:1 skala i bymiljøet

Viadukten

Viadukten er morgendagens produktionsværksted, hvor traditionelt håndværk kombineres med moderne digitale …