City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling

Del

City Data Exchange (CDE) var et offentligt-privat samarbejde mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Hitachi, der undersøgte mulighederne inden for udveksling af data. Projektet undersøgte køb, salg og deling af en lang række datatyper mellem forskellige slags brugere i byen - borgere, offentlige institutioner og private virksomheder.

I 2013 besluttede Københavns Kommune og Region Hovedstaden sig for at investere i skabelsen af en markedsplads for udvekslingen af data mellem den offentlige og private sektor. Dette var en innovativ tilgang for at teste markedets parathed til at levere nye løsninger for datadeling. CDE var et resultat af et udbud fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden i 2015. Hitachi Consulting vandt udbuddet og investerede og arbejdede med Københavns Kommune og Region Hovedstaden om at etablere en organisation og en teknisk platform.

Siden maj 2015, og især efter lanceringen på Rådhuset i maj 2016, har holdet bag CDE samlet en hel masse viden. At etablere og styre CDE har været en samskabelsesproces. og holdet bag CDE har været i kontakt med en stor gruppe af borgere, virksomheder og organisationer for at forstå markedsmekanismerne og opbygge et bredere data-økosystem omkring CDE.

Indsigter og viden fra City Data Exchange projektet
City Data Exchange var et forsøgsprojekt og blev afsluttet i 2018, men en hel række indsigter og viden er blevet opsamlet fra projektet.

Københavns Kommune og Region Hovedstaden bruger indsigterne fra CDE projektet til at forbedre deres interne aktiviteter og forme nye policies. Lektierne lært fra CDE tilvejebringer også indblik ind i en bredere national infrastruktur for effektiv datadeling. Baseret på indsigterne fra omkring 1000 personer, som CDE har været i kontakt med, er anbefalingerne:

  • Start med use casen, da det er nøglen til at engagere det data community, som vil bruge dataen
  • Skab en data-kompetence hub, hvor et data community kan mødes og understøtte hinanden
  • Skabe simple standarder og retningslinjer for udgivelse af data

Rapporten ‘City Data Exchange – Lessons learned from a private/public data collaboration’ dokumenterer et uddrag af erfaringerne fra projektet. Den dækker de følgende områder:

  • Efterspørgslen efter data
  • Barrierer til effektiv dataudveksling
  • Fremtidige tendenser for dataudveksling
  • At skabe en effektiv datainfrastruktur
  • Projektaktiviteter og resultater
  • Refleksioner over CDE i Kommunen og Regionen