Data platforme

Københavns Kommune udstiller data løbende, fordi kommunen ønsker at skabe transparens på kommunens forvaltningsområder og fremme innovation og vækst i byen. På de indre linjer er dataproduktion og -udstilling en løftestang til at øge kvaliteten og til generelt at bruge data til at understøtte projekter og indsatser i byen. Herudover er dataudnyttelsen i høj grad fokuseret på at løse bestemte opgaver bedre eller mere effektivt.

Open Data DK

Copenhagen Open Data er byens portal til data om København

Select for Cities

Select for Cities er et EU-program, der havde til formål at skabe en ny og innovativ IoT platform for byer

City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling