Projekter

Smart City Temaer

Digitale services

Tilgængelighed af byens services via digitale løsninger til borgere og besøgende

Mennesker og flows

Viden om hvordan borgere og besøgende bruger byen med fokus på bevægelsesmønstre og behov

Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Miljø og Klima

Detaljeret viden om byens miljø og klima til planlægning og prioritering af indsatser

Luftkvalitet

Anvendelse af data om luftkvalitet til at skabe smarte byløsninger, der mindsker borgernes eksponering for …

Samarbejder

AI4Cities

Hvordan kan kunstig intelligens understøtte byer i at nå de ambitiøse mål i deres klimaplaner? AI4Cities er et treårig …

Nordisk Smart City Netværk

Et samarbejde mellem 20 nordiske byer med et fælles mål: at udforske den nordiske måde at skabe 'livable' og …

Smart Cities Accelerator +

Projektet SCA+, som bygger på det tidligere projekt Smart Cities Accelerator, vil udvikle og teste metoder for …

Street Lab

I Street Lab testes innovative løsninger i 1:1 skala i bymiljøet

Viadukten

Viadukten er morgendagens produktionsværksted, hvor traditionelt håndværk kombineres med moderne digitale …

Dataplatforme

Open Data DK

Copenhagen Open Data er byens portal til data om København

Select for Cities

Select for Cities er et EU-program, der havde til formål at skabe en ny og innovativ IoT platform for byer

City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling