Projekter

Smart City Temaer

Digitale services

Tilgængelighed af byens services via digitale løsninger til borgere og besøgende

Mennesker og flows

Viden om hvordan borgere og besøgende bruger byen med fokus på bevægelsesmønstre og behov

Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Miljø og Klima

Detaljeret viden om byens miljø og klima til planlægning og prioritering af indsatser

Luftkvalitet

Anvendelse af data om luftkvalitet til at skabe smarte byløsninger, der mindsker borgernes eksponering for …

Samarbejder

Dataplatforme

Open Data DK

Copenhagen Open Data er byens portal til data om København

Select for Cities

Select for Cities er et EU-program, der havde til formål at skabe en ny og innovativ IoT platform for byer

City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling