Resume af workshop om luftmålestationer

Del

Københavns Kommune og Copenhagen Solutions Lab gennemførte en markedsdialog om luftmålestationer for at undersøge mulighederne for at etablere og drive forskellige typer kommunale gadeovervågningsstationer i byen. Formålet var at få indblik i, hvordan markedet arbejder med målinger og dataindsamling af luftforurenende stoffer som blandt andet ultrafine partikler og NO2 , da overvågningen vil fokusere på måling af luftens indhold af skadelige stoffer for at give en mere præcis beskrivelse af de sundhedsrelaterede konsekvenser af luftforurening i byen.
Dialogen fortsætter et potentiel indkøb, men det er endnu ikke fastslået.

Under processen har vi været i kontakt med 25 virksomheder og universiteter, og de vigtigste initiativer fra dialogen kan findes here.

Marketsdialog program for 11. april 2019
13.00 - 13.10 Velkommen og diskussionens mål
13.10 - 13.20 Præsentation af byens beslutning og potentielle indkøb
13.20 - 13.35 Præsentation af EU's krav til datakvalitet
13.35 - 14.00 Præsentation for målemetoder, data og sundhedsrelaterede konsekvenser
14.00 - 14.15 Break
14.15 - 15.40 Workshops med følgende temaer:
-Data og sundhedsrelaterede konsekvenser
-Måling metoder og lokalisering
-Modeller til luftmålestationer
15.40 - 16.00 Højdepunkter på dagen og processen

Præsentationer på dagen:
Mette Overgaard, Miljø- og Fødevareministeriet
Zorana Andersen, Københavns Universitet Institut for Folkesundhed