Street Lab - Københavns testområde for smarte byløsninger

Del

Street Lab er Københavns testområde for ’smart city’ løsninger i et rigtigt bymiljø baseret på det prisvindende koncept ’Copenhagen Connecting’. Det bliver et udstillingsvindue for den nyeste teknologi indenfor ’smart city’ og IoT for at demonstrere potentialet i disse teknologier for borgere, beslutningstagere og virksomheder. Samtidig kan det effektivt afprøve koncepter, som kan skaleres op til større dele af byen, såvel som til andre byer i regionen, nationalt eller internationalt.

Street Lab er placeret i hjertet af København ved siden af Rådhuspladsen, H.C. Andersens Boulevard, den mest trafikerede vej i indre by, og Vester Voldgade, en mere stille gågade.

Street Lab er udviklet i samarbejde med både private og offentlige aktører og stiler efter en tværfaglig tilgang til at skabe et sammenhængende og integreret setup. Forskellige afdelinger af Københavns Kommune er involverede, så de faglige eksperter fra afdelingerne bidrager med deres specialiserede viden, når det kommer til at kvalificere, udvælge og evaluere løsningerne, som bliver testede.

Street Lab er udviklet i 2016 med de første udvalgte cases og netværksinfrastruktur og vil være åben til at teste nye løsninger henover en treårig periode indtil 2018. De cases, som er blevet udvalgt til at blive testet i første fase af projektet, er:

  • Smart Parking
  • Affaldshåndtering
  • Luftkvalitet og støjovervågning
  • Vandressourceforvaltning
  • Mobilitetsmonitorering
  • By-wifi for turister
  • Data aflastning
  • Ydelser for borgere og turister

Vi vil gerne se udviklingen af nye løsninger i løbet af projektet, og virksomheder er velkomne til at kontakte os, hvis de har løsninger de vil fremvise.

For mere information kontakt projektleder Rasmus Bertelsen på FR9F@tmf.kk.dk