Ændrede bevægelsesmønstre på Rådhuspladsen efter åbning af Metroringen og COVID-19

udført af Copenhagen Solutions Lab har i et samarbejde med Gehl kortlagt bevægelsesmønstre i området omkring Rådhuspladsen.

Del

Copenhagen Solutions Lab har i et samarbejde med Gehl kortlagt bevægelsesmønstre i området omkring Rådhuspladsen i København i perioden september 2019 til september 2020.

Kortlægningen blev oprindeligt udført med henblik på at måle bevægelsesmønstrene før og efter åbningen af Metroringen for at undersøge, hvilken effekt åbningen af Metroringen ville have på bevægelsesmønstrene på og omkring Rådhuspladsen. Den oprindelige kortlægning blev dog pludselig udfordret af COVID-19 og den medfølgende nedlukning af landet i foråret 2020, som fra en dag til en anden satte specielt Indre by i København på pause. Kortlægningen er derfor endt med både at vise effekten af Metroringen og COVID-19 på bevægelsesmønstrene på og omkring Rådhuspladsen.

Til at kortlægge bevægelsesmønstrene har projektet gjort brug af data fra Online Surveys (med over 1500 respondenter fra Københavns Borgerpanel), Lived Experience data indsamlet af Gehl (i Sept. 2019, Feb. 2020 og Sept. 2020), flowdata fra Metroselskabet, trafikdata fra JC Decaux og tællinger fra Springboard sensorer.

Kortlægningen blev som sagt udfordret af den pludselige COVID-19 nedlukning, men også af perioder med reparationer af metroen og i den forbindelse aflukning af opgangen ved Rådhuspladsen.
As mentioned the mapping was challenged by the sudden COVID-19 lockdown, but also by periods with repair of the metro and in that connection closing of the metro staircase at the City Hall Square.

Udvalgte resultater fra kortlægningen:

Metroringens påvirkning af flow

  • Efter Metroringen åbner, opstår der en tydelig spidsbelastning med cyklister om morgenen og eftermiddagen, men overordnet set er der flere fodgængere end cyklister ved Rådhuspladsen. (12)
  • Siden Metroringen åbnede har der været en 120% stigning i fodgængeraktivitet på Rådhuspladsen og næsten den samme stigning af mennesker, som opholder sig på Rådhuspladsen. (13)
  • Resultater fra Online Surveys viser, at borgerne i København føler, at Rådhuspladsen er blevet meget mere tilgængelig efter åbningen af Metroringen (17)

COVID-19 påvirkning af flow

  • I nedlukningen af Danmark i foråret 2020 faldt bevægelsesaktiviteten i Indre By i København med over 80%, mens den på Nørrebrogade og Amagerbrogade steg med henholdsvis 21% og 15%
  • Der blev i ugen før nedlukningen samlet registreret 589.808 mennesker på Rådhuspladsen af sensorerne, mens der i ugen efter nedlukningen kun blev registreret 188.446 personer og senere hen kun 64.590 personer om ugen (10)
  • De Online Surveys viser også, at borgerne føler sig mere utrygge i at bruge kollektiv transport (bus, metro og tog) efter COVID-19, mens der samtidig har været en stigning i at cykle, gå og tage bilen som transportmiddel. (24)
  • Vi ser i undersøgelsen også nye adfærdsmønstre under og efter COVID-19 nedlukningen. Før nedlukningen svarede 21% af de adspurgte respondenter, at de kunne finde på at falde i snak med fremmede i det offentlige rum, mens dette tal steg sig til 40% under nedlukningen i foråret 2020 og til 53,1% efter nedlukningen.

Se de samlede overordnede resultater fra kortlægningen af bevægelsesmønstrene her