Iscenesættelse af elektriske løbehjul

En gruppe studerende fra Aalborg Universitet, har undersøgt de elektriske løbehjuls iscenesættelse i deres bachelorprojekt.

Foto: Navn på fotograf
Del

Copenhagen Solutions Lab har bidraget med nyttig information til de bachelorstuderende og deler derfor de vigtigste pointer fra projektet:

Gruppen har undersøgt implementeringsprocessen af de elektriske løbehjul i fire kommuner: Aalborg, Aarhus, København og Odense. Kommunerne har ikke kunne bruge den eksisterende vejlov til at håndtere og regulere de elektriske løbehjul, og derfor er implementeringen af løbehjulene forskellige i de fire kommuner.

Udover at undersøge iscenesættelsen fra kommunerne og statens side har bachelorgruppen også undersøgt borgernes iscenesættelse af løbehjulene. Det har de gjort via et spørgeskema, som fik 600 respondenter.

Projektet konkluderer, at der ses en forskel på brugere og ikke-brugere af løbehjulene i forhold til, om de anser løbehjulet som en negativ eller positiv faktor i mobilitetssystemet. Derudover ses det, at der er forskel på anvendelsen alt efter, om brugeren benytter et privat eller udlejet løbehjul. Brugere af private løbehjul benytter det hyppigere og i kombination med andre mobilitetsformer, hvor brugere af det udlejede løbehjul kun bruger løbehjulet få gange og primært til fritidsbrug.

Hvis du er interesseret i at læse det fulde projeket, kan det findes her.

Bachelorprojektet er udarbejdet af Anna-Cathrine Poulsen, Emil Johan Høg, Ida Agerbak Trandum, Olivia Hecht Stenum og Simone Andresen, som studerer By-, Energi-, og Miljøplanlægning ved Aalborg Universitet i København.

Billederettighederne og indholdet i projektet er bachelorgruppens.


Kontakt