Københavns Kommune vil forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner

Del
06/09/2018

Copenhagen Solutions Lab har indgået et samarbejde med Københavns Ejendomme og Indkøb og Børne- og Ungdomsforvaltningen, for at undersøge indeklimaet i udvalgte bygninger. Formålet er, at finde frem til udfordringer og mulige løsninger. Der er tale om et pilotprojekt, der skal danne baggrund for en større indsats, der skal med i budgetforhandlingerne for 2020.

Et godt indeklima er en forudsætning for trivsel, sundhed og læring
Forskning viser at et godt indeklima er en forudsætning for børns trivsel, sundhed og læring. Derudover har det betydning i forhold til at nedbringe sygefravær.
Børn er mere påvirkelige end voksne, og der er derfor store potentialer ved at igangsætte foranstaltninger, der kan forbedre indeklimaet på skoler og daginstitutioner.

En kompleks opgave
Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) administrerer ca. 2.2 mio. m2 areal, fordelt på kontorpladser, biblioteker, plejehjem, skoler, daginstitutioner mv.. Der er et stort ønske om at optimere indeklimaet på kommunens ejendomme, men der er begrænsede ressourcer til at løfte opgaven. Derudover er der tale om mange forskelligartede bygninger, hvilket gør opgaven meget kompleks.

Indeklimaet måles gennem IoT sensorer
I dette projekt undersøges indeklimaet i udvalgte bygninger for at finde frem til udfordringer og mulige løsninger. Målet er at anvende viden og læring fra dette projekt til at identificere indsatser, der kan forbedre indeklimaet i kommunens øvrige bygninger.
I første omgang opsættes udstyr, der kan måle fugt, temperatur, støj og CO2 niveau i lokalerne. Derudover undersøges mulighederne for også at måle udefrakommende forurening i form af gasser og partikler.

Også økonomiske potentialer ved at forbedre indeklimaet
Indeklima og energieffektivitet hænger uløseligt sammen, og undersøgelser i Høje Taastrup kommune viser, at der også kan være økonomiske besparelser at hente, når man kontinuerligt måler indeklimaet. I Høje Taastrup har de f.eks. brugt realtidsmålinger til at påvise fejl i radiatorer og ventilationssystemer, hvilket har medført besparelser i energiregnskabet.

En del af et større Øresundsprojekt
Dette pilotprojekt foregår i tæt samarbejde med DTU Byg og Compute, Københavns Universitet Institut for Antropologi og Høje Taastrup Kommune.
Projektet er en del af et større forsknings- og udviklingsprojekt, der går ud på at fremme bæredygtige energiløsninger i Øresundsområdet. Læs mere her