Flow-data løsninger

Del

Copenhagen Solutions Lab har gennemført en markedsdialog om flowdataløsninger. Formålet var at identificere de bedste løsninger til indsamling af data om cyklister og fodgængerstrømme.

Under processen har vi været i kontakt med 30 virksomheder fra en række brancher og modtaget 12 forslag til innovative løsninger til flowindsamling. Nu deler vi resultaterne fra projektet.

Vigtige erfaringer fra markedsdialogen

Rapporten evaluerer 12 løsninger. Løsningerne er kategoriseret efter teknologi og vurderet af kvaliteten af de data, de giver. To ting blev tydelige i løbet af projektet.

  1. Forskellige løsninger er egnede til forskellige brugssager. Dette understreger vigtigheden af at definere formålet med dataindsamlingen, inden der afvikles på en teknisk løsning.
  2. Omkostningerne ved installation og drift af sensorer på gaden kan potentielt tælle for en stor del af de samlede omkostninger ved dataindsamling.
    Dette gør at løsninger som ikke kræver sensorer bliver præfereret i mange tilfælde.

Find den fulde rapport her.

Formålet med rapporten er at fremme innovation og muliggøre datastyret byudvikling ved at dele viden mellem industrier, byer og offentlige organisationer.


Kontakt