Digitale værktøjer understøtter Corona-tiltag

Copenhagen Solutions Lab har afsluttet et tværeuropæisk projekt med fokus på digitale værktøjer, der kan understøtte Corona-tiltag.

Screenshot af 3D-modellens forskellige agent-typer, der bevæger sig igennem banegårdshallen
Screenshot af 3D-modellens forskellige agent-typer, der bevæger sig igennem banegårdshallen
Del

I løbet af anden halvdel af 2020 har Copenhagen Solutions Lab været en del af det tværeuropæiske projekt ”RAPID” (Rapid Prototyping In 3D). Projektet er et samarbejde mellem University College London, Fraunhofer (Europas største Forskningsorganisation for Applied Science), Copenhagen Solutions Lab, Studio Profondo, PixelMill og den spanske by Sabadell, og er støttet af European Institute of Innovation and Technology, som er et EU-organ under EU-kommissionen.

Der er i projektet taget udgangspunkt i den igangværende COVID-19-epidemi, men projektets potentiale rækker også udover den nuværende epidemi, når byer i fremtiden kan stå i lignende situationer, hvor ændringer af byens fysik og menneskers adfærd spiller en rolle.

Det overordnede formål med projektet har været at udvikle værktøjer, der kan hjælpe planlæggere med at lave løsninger, der opfylder COVID-19 restriktioner, så effekten af tiltag kan testes digitalt, før de implementeres fysisk. Sådanne værktøjer kan benyttes til at styrke beslutningsgrundlag, forkorte vejen fra idé til udførelse, indhente feedback fra borgere tidligt i processen og derigennem styrke accepten af fysiske tiltag/interventioner, hvilket i sidste ende kan føre til lavere smittespredning og øget tillid til, at det er sikkert for borgerne at færdes i byen.

I København er der blevet arbejdet med Københavns Hovedbanegård som case, og på baggrund af et samarbejde med DSB Ejendomme og DSB Digital Labs, har projektkonsortiet fået adgang til flow-data for banegårdshallen, som er blevet brugt i den efterfølgende digitale modellering.

Resultaterne af projektet er tre forskellige digitale værktøjer:

  1. En ”Hot Spot Indicator Prototype”, der ved hjælp af åbne data kan komme med forudsigelser for, hvornår på dagen der vil være trængsel, og dermed størst risiko mht. smittespredning, på en given lokation. Den kan findes live ved at klikke her: Hot Spot Indicator Prototype
  2. En 2D-model af banegårdshallen, der ved hjælp af såkaldt agent-based modelling kan udregne smitterisikoen ved at bevæge sig igennem banegårdshallen. Værktøjet kan derudover bruges som visualiseringsværktøj ift. at identificere steder, hvor en særlig indsats er nødvendig, f.eks. flaskehalse.
  3. En 3D-model af banegårdshallen, der gør det muligt for planlæggere at teste effekten af forskellige tiltag på flowet af mennesker og smittetrykket. 3D-modellen kan derudover kombineres med VR-briller, så eksempelvis borgere kan bevæge sig rundt i den virtuelle udgave af banegårdshallen og give direkte feedback på deres omgivelser. Udviklingen af 3D-modellen fra den første og relativt simple version 0 til den noget mere detaljerede og avancerede version 1 kan ses i to videoer på youtube ved at klikke her: Version 1 og Version 2

Der er i forbindelse med projektet blevet udarbejdet et virtuelt 3D-galleri, hvor man kan bevæge sig rundt vha. mus+WASD-tasterne på ens tastatur: FRAME

Eksempel på heatmap der viser, hvor i banegårdshallen, der færdes flest mennesker:
https://cphsolutionslab.dk/media/pages/news/digitale-vaerktoejer-understoetter-corona-tiltag/1444199594-1610637284/rapid-heatmap-over-hovedbanegaarden.png

Eksempel på graf, der visualiserer smitterisikoen på en tur igennem banegårdshallen:
https://cphsolutionslab.dk/media/pages/news/digitale-vaerktoejer-understoetter-corona-tiltag/2930766338-1610636737/graf-rapid-smitterisiko-paa-hovedbanegaarden.png


Kontakt