Seks europæiske byer vil bruge kunstig intelligens til at komme nærmere CO2-neutralitet

Seks byer vil udfordre virksomheder til at udvikle innovative AI-løsninger inden for energi- og mobilitetsområdet.

Del

Hvordan kan kunstig intelligens understøtte byer i at opnå ambitiøse klimaplaner? AI4Cities er et treårigt EU-projekt, som undersøger, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe seks byer med at løse deres klima udfordringer. De seks involverede europæiske byer og regioner er Amsterdam, Helsinki, København, Paris Region, Stavanger og Tallinn.

I løbet af AI4Cities, vil de seks byer og regioner gå igennem en ’Pre-Commercial Procurement (PCP) proces’, som er en innovativ proces, der muliggør, at den offentlige sektor kan styre udviklingen af nye løsninger i retning af sine specifikke behov. Først vil den ansvarlige ’Buyers Group’ definere behovene og kravene for de løsninger indenfor energi- og mobilitetsområdet, som de gerne vil se udviklet for at kunne rykke hen imod CO2-neutralitet. Derefter vil de udfordre startups, SMEs, større virksomheder og andre relevante stakeholders til at designe innovative løsninger gennem brugen af AI og relaterede teknologier som f.eks. 5G, Internet of Things (IoT), cloud computing og big data applikationer. Den samlede sum penge, som deles ud blandt de udvalgte leverandører gennem hele PCP-processen, er på 4.6 millioner euros.

AI4Cities er opdelt I 5 hovedfaser: En forberedende fase (0), tre standard PCP-faser (1-3) og en afsluttende konsekvensvurdering og opfølgningsfase (4). I løbet af den forberedende fase (Fase 0) vil de seks byer organisere en række aktiviteter – b.la. roundtables, workshops og matchmaking events – med det formål at sikre, at den åbne markedskonsultation er ambitiøs og skabt i fællesskab. PCP-processen vil bestå af en løsningsdesign fase (Fase 1), en prototype fase (Fase 2) og en prototype testfase (Fase 3). AI4Cities vil vælge og finansiere minimum 40 leverandører (20 der arbejder med energi, og 20 der arbejder med mobilitet), som i løbet af Fase 1 vil præsentere deres rapporter med et konceptdesign, gennemførlighed og konklusioner. Derefter vil minimum 20 leverandører (10 for hvert område) blive inviteret til at udvikle deres prototyper i Fase 2. Slutteligt vil et minimum af seks leverandører nå frem til Fase 3, hvor en serie pilotprojekter i større skala vil blive gennemført. For at maksimere projektets potentielle indvirkning vil en gruppe byer blive rekrutteret til at følge PCP-processen og understøtte anvendelsen af løsningerne. Den sidste fase (Fase 4) vil fokusere på at promovere PCP-processens resultater for interesserede partere.

Deltagerne I AI4Cities er seks ligesindede byer med stor erfaring i brugen af Smart City-løsninger, IoT og åben data til at adressere borgernes behov, samt ICLEI, et globalt netværk af byer, der arbejder for at skubbe bæredygtig byudvikling fremad.

”Byer og regioner har rigtig meget at skulle sige og gøre, når det kommer til klimaindsatsen. Vi er meget velplacerede i forhold til at understøtte vores nationale regeringer i at opnå klimamålene. AI4Cities viser vores lederskab og vores vilje til at bruge styrkerne ved ’pre-commercial procurement’ til at booste innovation, kunstig intelligens og bæredygtighed i Europa,” siger Kaisa Sibelius, som er koordinater på AI4Cities projektet og projektleder hos Forum Virium Helsinki

Kunstig Intelligens i forhold til energi og mobilitet
Med over 70% af EUs borgere bosat i byområder, vedbliver trafikpropper og inefficiente transportsystemer på tværs af Europa og står for 24% af GHG-udledninger i europæiske byer. AI-teknologier har allerede bevist, at de kan hjælpe med at optimere traditionelle transportsystemer og processer til at have en mere positiv indvirkning på miljøet.

Energi – afgørende for byers infrastruktur, varme, køling, sikkerhed og lys – er den største forureningskilde, som står for 58% af GHG-udledninger. I den kontekst, kan AI-teknologier bruges i forhold til opbevaringsbehov, mere effektivt energiforbrug og integrationen af vedvarende energi. Derudover kan AI hjælpe borgere til bedre at forstå, hvordan deres energiforbrug påvirker deres CO2-fodspor og give dem værktøjerne til at facilitere forandringen.


Kontakt