Cases

Projekter og samarbejder

Nye luftmålestationer i København

Københavns Kommune og virksomheden Force Technology vil de næste tre år måle luftkvaliteten på i alt fem nye målestationer i byen.

Ny gade-for-gade kortlægning af luftforureningen i København

I samarbejde med Google måles luftkvaliteten med måleudstyr på en bil. Dermed opnås lokal viden om luftforureningen.

Copenhagen Solutions Lab indgår i et nyt projekt om luftforurening

På bagrund af data om luftforureningen opstilles konkrete guidelines til byplanlægningen.

Luftforurening i lyskryds

Sammen med DTU har Copenhagen Solutions Lab undersøgt sammenhængen mellem trafik og luftforurening i lyskryds.

Air-View samarbejde om luftforurening

Utrecht Universitet i Holland har forberedt bil til måling af luftforurening, som skal tages i brug i København.

Luftforurening kan nu måles lokalt

Københavns Kommune har testet en hel ny type sensor, der giver mulighed for at måle luftkvaliteten helt lokalt.

23.02 2022

Energioptimering af bygninger ved hjælp af kunstig intelligens

Københavns Ejendomme og Indkøb og Copenhagen Solutions Lab samarbejder om at sænke energiforbruget i kommunens bygninger.