Cases

Projekter og samarbejder

Energioptimering af bygninger ved hjælp af kunstig intelligens

Københavns Ejendomme og Indkøb og Copenhagen Solutions Lab samarbejder om at sænke energiforbruget i kommunens bygninger.

Nye luftmålestationer i København

Københavns Kommune og virksomheden Force Technology vil de næste tre år måle luftkvaliteten på i alt fem nye målestationer i byen.

Ny gade-for-gade kortlægning af luftforureningen i København

I samarbejde med Google måles luftkvaliteten med måleudstyr på en bil. Dermed opnås lokal viden om luftforureningen.

Copenhagen Solutions Lab indgår i et nyt projekt om luftforurening

På bagrund af data om luftforureningen opstilles konkrete guidelines til byplanlægningen.

Luftforurening i lyskryds

Sammen med DTU har Copenhagen Solutions Lab undersøgt sammenhængen mellem trafik og luftforurening i lyskryds.

Air-View samarbejde om luftforurening

Utrecht Universitet i Holland har forberedt bil til måling af luftforurening, som skal tages i brug i København.

Luftforurening kan nu måles lokalt

Københavns Kommune har testet en hel ny type sensor, der giver mulighed for at måle luftkvaliteten helt lokalt.