Nye målinger af den københavnske luftkvalitet viser højt niveau af ultrafine partikler

Resultaterne fra det flerårige ’Copenhagen Air View’-projekt, som er blevet udført i partnerskab med Google og Utrecht Universitet, er netop blevet offentliggjort

AI4Cities udvælger udbydere til at fortsætte i Fase 1 af udbudsprocessen

I Fase 1 vil de udvalgte virksomheder yderligere udvikle deres AI-baserede løsninger og arbejde på en plan for udviklingen af en prototype

Ændrede bevægelsesmønstre på Rådhuspladsen efter åbning af Metroringen og COVID-19

Kortlægning af bevægelsesmønstre i området omkring Rådhuspladsen, udført af Copenhagen Solutions Lab i et samarbejde med Gehl, viser en tydelig effekt af åbningen af Metroringen og COVID-19

Hvem er vi?

I Copenhagen Solutions Lab arbejder vi med intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger, som imødekommer byen og borgernes behov. Fremtidssikringen af København sker særligt gennem partnerskaber på tværs af forvaltninger med virksomheder og vidensinstitutioner, hvor den grønne og effektive by går hånd i hånd med vækst. Smart, grøn vækst er vores fokus.

Smart city temaer

Mennesker og flows

Viden om hvordan borgere og besøgende bruger byen med fokus på bevægelsesmønstre og behov

Læs mere

Digitale Services

Tilgængelighed af byens services via digitale løsninger til borgere og besøgende

Læs mere

Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Læs mere

Miljø og Klima

Detaljeret viden om byens miljø og klima til planlægning og prioritering af indsatser

Læs mere

Luftkvalitet

Anvendelse af data om luftkvalitet til at skabe smarte byløsninger, der mindsker borgernes eksponering for luftforurening

Læs mere

Data platforme

Open Data DK

Copenhagen Open Data er byens portal til data om København

Select for Cities

Select for Cities er et EU-program, der havde til formål at skabe en ny og innovativ IoT platform for byer

City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling

Bylaboratorier

AI4Cities

Hvordan kan kunstig intelligens understøtte byer i at nå de ambitiøse mål i deres klimaplaner? AI4Cities er et treårig …

Nordisk Smart City Netværk

Et samarbejde mellem 20 nordiske byer med et fælles mål: at udforske den nordiske måde at skabe 'livable' og …

Smart Cities Accelerator +

Projektet SCA+, som bygger på det tidligere projekt Smart Cities Accelerator, vil udvikle og teste metoder for …

Viadukten

Viadukten er morgendagens produktionsværksted, hvor traditionelt håndværk kombineres med moderne digitale …

Street Lab

I Street Lab testes innovative løsninger i 1:1 skala i bymiljøet

Nyheder

25.05 2021

Nye målinger af den københavnske luftkvalitet viser højt niveau af ultrafine partikler

Resultaterne fra det flerårige ’Copenhagen Air View’-projekt, som er blevet udført i partnerskab med Google og Utrecht …

06.05 2021

AI4Cities udvælger udbydere til at fortsætte i Fase 1 af udbudsprocessen

I Fase 1 vil de udvalgte virksomheder yderligere udvikle deres AI-baserede løsninger og arbejde på en plan for …

01.03 2021

Ændrede bevægelsesmønstre på Rådhuspladsen efter åbning af Metroringen og COVID-19

Kortlægning af bevægelsesmønstre i området omkring Rådhuspladsen, udført af Copenhagen Solutions Lab i et samarbejde …

22.02 2021

Fem nordiske byer søger innovative løsninger til sunde og grønne bydele

Sammen med fire andre nordiske byer lancerer Copenhagen Solutions Lab et ’open call’, som søger innovative løsninger …

18.01 2021

Kunstig intelligens skal reducere energiforbruget i Københavns Kommune

Et nyt samarbejdsprojekt mellem Copenhagen Solutions Lab og Københavns Ejendomme og Indkøb vil optimere energiforbruget …

14.01 2021

Digitale værktøjer understøtter Corona-tiltag

Copenhagen Solutions Lab har netop afsluttet et tværeuropæisk projekt med det formål at udvikle digitale værktøjer, der …

11.01 2021

Nordiske byer lancerer konkurrence for at finde Smart City innovatører

Nordiske og Baltiske teknologi-startups inviteres til at deltage i en ny udfordring og konkurrence, som bliver lanceret …

03.12 2020

AI4ities lancerer deres udbud

Udbydere er inviteret til at indsende deres innovative AI løsninger inden for områderne energi og mobilitet. Disse …

02.11 2020

Erfaringer og optimisme fra AI4Cities Bootcamp

Erfaringerne fra AI4Cities Bootcamp viser, hvordan en online bootcamp kan være et godt værktøj til en åben …

30.08 2020

Tilmeld dig AI4Cities-bootcamp

Copenhagen Solutions Lab inviterer dig til bootcampen Get Ready: AI4Cities Bootcamp. Denne coaching-bootcamp er rettet …

24.06 2020

Iscenesættelse af elektriske løbehjul

En gruppe studerende fra Aalborg Universitet, København, har undersøgt de elektriske løbehjuls iscenesættelse i deres …

15.06 2020

ai4cities inviterer til webinar om intelligente losninger

Arbejder du med kunstig intelligens, energioptimering- og forbrug eller IoT og vil du være med til at arbejde for et …