Hvem er vi?

I Copenhagen Solutions Lab arbejder vi med intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger, som imødekommer byen og borgernes behov. Fremtidssikringen af København sker særligt gennem partnerskaber på tværs af forvaltninger med virksomheder og vidensinstitutioner, hvor den grønne og effektive by går hånd i hånd med vækst. Smart, grøn vækst er vores fokus.

Læs mere

Smart city temaer

Mennesker og flows

Viden om hvordan borgere og besøgende bruger byen med fokus på bevægelsesmønstre og behov

Læs mere

Digitale Services

Tilgængelighed af byens services via digitale løsninger til borgere og besøgende

Læs mere

Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Læs mere

Miljø og Klima

Detaljeret viden om byens miljø og klima til planlægning og prioritering af indsatser

Læs mere

Lys og byliv

Anvendelse af byens lys med fokus på tryghed og oplevelse

Læs mere

Bylaboratorier & Data platforme

Data Platforme

Open Data DK

Copenhagen Open Data er byens portal til data om København

Select for Cities

En innovationsudfordring med at skabe den næste generation af IoT-platform for byer

City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling

Bylaboratorier

Street Lab

I Street Lab testes innovative løsninger i 1:1 skala i bymiljøet

EnergyBlock

EnergyBlock er et testområde for bæredygtige løsninger baseret på decentraliseret energi og blockchain-teknologi

Underbroen

Underbroen er morgendagens produktionsværksted, hvor traditionelt håndværk kombineres med moderne digitale produktionsteknologier

Nyheder

Invitation til markedsdialog om luftmålestationer

  • 15/03/2019

Læs mere

Hvordan kan vi gøre byer mere levende ved hjælp af digital teknologi?

  • 01/03/2019

Læs mere

Flow Data Solutions

  • 06/11/2018

Læs mere

København og Google måler luftforurening på gadeniveau

  • 09/10/2018

Læs mere

Public-private innovation leads to better business decisions

  • 13/09/2018

Two and a half years have passed since CISCO, TDC and Citelum partnered with the City of Copenhagen on the urban living lab, Street Lab. The purpose? To identify solutions which can reduce CO2 emissions, cut operational costs and improve public services. Today the partners can harvest the results. And the results are clear: Public-private innovation leads to better business decisions for all.

Læs mere

The Road to Smart Parking

  • 13/09/2018

Læs mere

Sociale Medier