Hvem er vi?

I Copenhagen Solutions Lab arbejder vi med intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger, som imødekommer byen og borgernes behov. Fremtidssikringen af København sker særligt gennem partnerskaber på tværs af forvaltninger med virksomheder og vidensinstitutioner, hvor den grønne og effektive by går hånd i hånd med vækst. Smart, grøn vækst er vores fokus.

Læs mere

Smart city temaer

Mennesker og flows

Viden om hvordan borgere og besøgende bruger byen med fokus på bevægelsesmønstre og behov

Læs mere

Digitale Services

Tilgængelighed af byens services via digitale løsninger til borgere og besøgende

Læs mere

Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Læs mere

Miljø og Klima

Detaljeret viden om byens miljø og klima til planlægning og prioritering af indsatser

Læs mere

Lys og byliv

Anvendelse af byens lys med fokus på tryghed og oplevelse

Læs mere

Bylaboratorier & Data platforme

Data Platforme

Open Data DK

Copenhagen Open Data er byens portal til data om København

Select for Cities

En innovationsudfordring med at skabe den næste generation af IoT-platform for byer

City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling

Bylaboratorier

Street Lab

I Street Lab testes innovative løsninger i 1:1 skala i bymiljøet

EnergyBlock

EnergyBlock er et testområde for bæredygtige løsninger baseret på decentraliseret energi og blockchain-teknologi

Underbroen

Underbroen er morgendagens produktionsværksted, hvor traditionelt håndværk kombineres med moderne digitale produktionsteknologier

Nyheder

Cirkulær Økonomi Workshop, 12. september 2018

  • 07/08/2018

Læs mere

Call for innovative solutions on flow data

  • 03/07/2018

Invitation to market consultation on innovative solutions on flow data about the use of a new metro line in Copenhagen.

Læs mere

Copenhagen Solutions Lab indgår samarbejde med Google om måling af luftforurening

  • 10/06/2018

Læs mere

Learnings from the City Data Exchange

  • 24/05/2018

The CDE project has released a report of the lessons learned on this public/private data collaboration

Læs mere

København ønsker at øge viden om luftkvalitet

  • 19/04/2018

Læs mere

Rottecase på P1

  • 07/03/2018

Læs mere

Sociale Medier