Digitale Services

Find den nærmeste ledige parkeringsplads

Del
24/01/2018

Presset på parkeringspladserne i København fører til søgetrafik, som bidrager til udledningen af CO2 og luftforurening. Borgerrepræsentationen besluttede i 2016 at frigive anlægsmidler til etablering af en smart parkeringsløsning, som skal gøre det lettere for bilister i København at finde en ledig parkeringsplads.
Mange byer har investeret i dyrt hardware baseret på kamerasensorer, som man nu er ved at skrotte. Det gælder bl.a. San Francisco. Ved at lave en tidlig test i Street Lab blev det tydeligt, at den rigtige løsning for KK var rent databaseret og ikke krævede opsætning af hardware. Den indledende test i Street Lab viste således meget tidligt begrænsninger ved de eksisterende løsninger på markedet.

Tests og markedsdialog viser vejen

Efter det stod klart, at hardwareløsningen ikke virkede i praksis, understøttede CSL TMF med at gennemføre en bred markedsdialog med førende parkeringsvirksomheder, og gennem denne stod det klart, at man i stedet kunne basere sig på en ren softwareløsning. Det er der en række konkrete fordele ved:

• Lavere investeringsomkostninger, da løsningen ikke er afhængig af store mængder hardware og netværksudstyr. Der skal med andre ord ikke købes små 5000 sensorer, som fysisk skal installeres og konfigureres.

• Kortere implementeringstid, fordi løsningen ikke kræver fysiske installationer. Der er ingen yderligere krav til etablering af netværksforbindelser eller sikring af nødvendige strømforhold til hardware.

• Lavere vedligeholdelsesomkostninger, da der ikke skal vedligeholdes en stor mængde teknisk udstyr i byrummet.

Løsningen, som vil gå i luften i første version inden udgangen af 2017, er et nyt og innovativt samarbejde mellem Københavns Kommune og en lang række private aktører. Det betyder, at man for det samme budget nu kan tilbyde en løsning, der dækker hele byen og ikke bare enkelte kvarterer, samtidig med at man får en løsning, som baserer sig på realtidsdata.
Københavns Kommune udvikler altså ikke selv en ny parkeringsapplikation, men leverer i stedet data af høj kvalitet, som leverandører af digital parkeringsbetaling, navigationssystemer mv. frit kan indarbejde i eksisterende og nye applikationer til gavn for byens borgere og gæster. En af de centrale forventede effekter af løsningen er mindre trængsel på vejene og dermed mindre luftforurening pga. søgetrafik. Dette er et eksempel på, hvordan man ved tidligt at teste teknologi i byrummet i lille skala i fx Street Lab eller andre living labs kan træffe bedre beslutninger og dermed investere ansvarligt.