Datadrevet drift og tilsyn

Kommunen og markedet kan løse byens udfordringer

Del
24/01/2018

København har et mål om, at to ud af tre indbyggere oplever byen som ren. Det kræver nytænkning, hvis vi skal levere bedre service for de samme penge. Derfor gennemførte Copenhagen Solutions Lab i 2016 en markedsdialog med fire virksomheder omkring smarte affaldsløsninger. Her blev det tydeligt, at der vil kunne spares penge på renhold og leveres bedre service, hvis man udvikler en innovativ løsning tilpasset behovene i København.

To københavnske virksomheder er nu i gang med at færdigudvikle løsninger, som potentielt kan reducere antallet af tømninger med op mod 40 %. Tidsregistreringer i Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at der anvendes ca. 38 årsværk og i omegnen af 50.000 køretøjstimer årligt alene på at tømme affaldskurve i byens gader, svarende til ca. 35 mio. kr. Det samlede budget til renhold i København er langt større. Testen på tømning af affaldskurve i byrummet viste bl.a., at op imod 40 % af de affaldskurve, der i dag bliver tømt, indeholder mindre end 25 % af deres kapacitet. Samtidig er der andre steder i byen, hvor affaldskurvene bliver overfyldt. Med andre ord er der et effektiviseringspotentiale, der kan indfries.

Intelligente skraldespande beder selv om at blive tømt

Løsningen er en intelligent skraldespand, der selv melder, hvornår den skal tømmes, hvilket kan reducere antallet af tømninger markant. Derefter udregnes den mest optimale rute automatisk, så der spares tid og udledes mindre CO2. Informationen kan ses på en PC eller tablet ved skrivebordet eller i skraldebilen ude på ruten. Skraldemanden kan dermed få et øjeblikkeligt overblik over situationen over hele byen og planlægge arbejdet derefter. Der er udført test i lille skala i 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen har søgt Innovationspuljen til et større forsøg, der skal gennemføres i hele 2018 baseret på 1.000 ud af de i alt 5.700 affaldskurve i byrummet.

Det tætte samarbejde mellem fagfolk i Købehavns Kommune og virksomheder betyder, at København kan få den bedste løsning tilpasset byens behov ved et eventuelt senere udbud. Samtidig er kommunens udfordringer udnyttet til at fremme innovation i små virksomheder. Det er denne innovationsproces, som Copenhagen Solutions Lab faciliterer gennem kendskab til markedet og en grundig viden om byens behov.

“Samarbejdet med Københavns Kommune har været helt afgørende for udviklingen af Nordsenses løsning.”
CEO Nordsense, Søren Christensen