Datadrevet drift og tilsyn

Intelligente fælder skal bide sig bedre fast

Del
14/03/2018

Enheden Skadedyr er gået i samarbejde med en gruppe makers, der er håndværksdrevne gør-det-selv-folk med teknisk snilde fra KK’s makerspace UNDERBROEN. Håbet er at udvikle en fælde, der kan gøre det af med flere rotter og lette skadedyrsbekæmpernes arbejde med at tilse fælderne.

Selvom kampen mod rotter har stået på i årevis, så er arbejdet med at udvikle effektive våben på ingen måde færdigt. Enhedschef Kjeld Christensen fra enheden Skadedyr i Byens Drift forklarer:

"Nogle af udfordringerne er, at klapfælderne ikke altid formår at slå rotterne ihjel. Og så viser vores erfaringer - og vores videoovervågning af fælderne - os, at de her snu kræ går uden om de fælder, der er udstyret med batterier og wifi, som kan fortælle, om der er fangst."

Skadedyrsenheden har derfor fået assistance fra Copenhagen Solutions Lab til en markedsdialog. Sammen undersøgte de, om der var producenter på markedet med dokumenterede produkter, der kunne løse de udfordringer, der er med fældernes manglende effektivitet. Der var dog ikke umiddelbart noget perfekt match.

Hackathons på vejen til prototype
Derfor blev UNDERBROEN, som Copenhagen Solutions Lab har en samarbejdsaftale med, kontaktet med henblik på et samarbejde om at udvikle en ny prototype rottefælde.

Asger Nørregaard Rasmussen, community og office manager i UNDERBROEN, der har stået i spidsen for samarbejdet mellem enheden Skadedyr, Copenhagen Solutions Lab og makers fortæller:

"I UNDERBROEN er vi jo sådan nogle do’ers, der helst vil have tingene i hænderne, når vi skal udvikle produkter og prototyper. Så vi har holdt det, vi kalder hackathons, som netop tager udgangspunkt i en hands-on tilgang lige fra begyndelsen. Her kom skadedyrsbekæmperne med deres mange, mange forskellige typer af fælder, stillede dem op på bordet foran os, og så drøftede vi fældernes styrker og svagheder. Ud fra det gik vi ellers i gang med at ’hacke’ dem. Altså undersøge dem, skille dem ad og ændre på dem for at se, hvordan vi kunne forbedre dem."

Får rotten til at sende signalet
Efter to hackathons - og en række opfølgende og opklarende møder med enheden Skadedyr - er UNDERBROENs makers blevet meget klogere på udfordringer og muligheder. Så nu er de klar med en ny prototype.

"Vores forslag til en ny fælde har skarpere tænder, der stritter skråt bagud og derfor holder rotten bedre fast, så den ikke kan slippe ud, når fælden klapper. Og så er GPS-trackeren helt slukket, lige ind til rotten går i fælden. Det, håber vi, kan løse problemet med, at rotterne tilsyneladende undgår fælderne, når de kan mærke signaler fra batteri og wifi. " Community og Office manager UNDERBROEN, Asger Nørregaard Rasmussen

Kjeld Christensen er spændt på resultaterne af den test af den nye prototype, som hans enhed vil gennemføre her i løbet af foråret:

"Jeg glæder mig til at se, hvad den kan. Jeg er forsigtig optimist, fordi den her prototype kombinerer rigtig mange af de bedste ting fra de fælder, vi kender i dag."

Baggrundsinfo: Antal anmeldelser af rotter
Fra medierne kunne man få det indtryk, at antallet af rotter i disse år er stærkt stigende. Efter en stigning i starten af 2010'erne, er antallet af anmeldelser om rotter fra borgere og institutioner til Københavns Kommune dog ikke steget ret meget de seneste par år:

2012: 4.373
2013: 5.383
2014: 6.771
2015: 7.314
2016: 7.854
2017: 7.971