AI4Cities

Del
14/05/2020

Hvordan kan kunstig intelligens understøtte byer i at nå ambitiøse mål i klimaplaner?

AI4Cities er et treårig EU-projekt, som undersøger hvordan kunstig intelligens kan hjælpe seks byer med at løse deres klima udfordringer. Byerne vil lægge deres udfordringer ud til en række virksomheder, som over en treårig periode får mulighed for at komme med løsninger og teste deres protyper i byerne. De seks overordnet projektansvarlige byer er Amsterdam, Helsinki, København, Paris Region, Stavanger og Talinn.

Målet er at få videreudviklet energioptimering i bygninger ved brug af kunstig intelligens. De deltagende virksomheder, i PCP-processen, skal tage udgangspunkt i byernes udfordringer og, i dialog med dem, designe løsninger/prototyper, som i den sidste del af projektet vil blive testet i en eller to af de deltagende byer. I projektet er der midler til at teste seks løsninger på energiområdet og seks på mobilitet. København vil i projektet fokusere på CO2 besparelser i egne bygninger, optimering af indeklima og samspil med energinettet.
Læs mere om projektet her

Kontaktperson