Samarbejder

Del

Udviklingen af nye løsninger kræver systematiske og målrettede eksperimenter i den rigtige skala – og her udgør byen selv den bedste ramme. Derfor er vores laboratorier skabt til udvikling, test og demonstration. Dette skaber vigtig viden om, hvilke løsninger der kan skaleres til større områder af byen og komme hele København til gode. Derudover leverer bylaboratorierne et vigtigt vidensgrundlag, når det gælder investeringer i ny teknologi.

Læs mere om bylaboratorierne ved at klikke på deres link.

Kontaktperson