Nordiske Smart City samarbejder

Del
23/08/2018

Nordic Innovation, som hører under Nordisk Ministerråd, opfordrede sidste år Copenhagen Solutions Lab og dets nordiske samarbejdspartnere om at søge økonomisk støtte til at videreudvikle det eksisterende netværkssamarbejde. Dette har nu resulteret i, at de 14 nordiske byer i smart city-netværket nu har fået 4 millioner NOK i funding fra Nordic Innovation til at lave projektsamarbejder på tværs af landegrænserne. En del af bevillingen vil blive brugt til at støtte en række igangværende projekter, der har særligt potentiale og fælles interesse, hvor man med de ekstra nordiske midler kan udbygge projekterne lidt.

Viden at hente hos vores naboer
Fordi landende ligner hinanden så meget i forhold til fokusområder og tilgang vil mange af de løsninger der udvikles i en by relativt nemt kunne bruges i hos de andre nordiske landes byer. Derfor er der god grobund for, at netværket vil kunne lærer af hinanden, accelerer opbygning af ekspertise og hjælpe nordiske virksomheder ud på det nordiske marked – og på sigt endnu længere ud end det.

Samarbejdesprojekterne:

  • Mobilitets HUB - hvor forskellige transportformer knyttes sammen: Bergen (Norge)
  • Luftkvalitet: Reykjavik (Island)
  • Way finding: Helsinki (Finland)
  • Bevægelse i byrum: København (Danmark) - læs mere her

Deltagende byer:
Danmark: København, Aarhus, Vejle
Norge: Oslo, Kristiansand, Tromsø, Stavanger, Trondheim, Bergen
Finland: Helsinki, Oulu, Tampere
Sverige: Stockholm
Island: Reykjavik