København ønsker at øge viden om luftkvalitet

Del
19/04/2018

I går har Københavns Borgerrepræsentation næsten enstemmigt besluttet, at vedtage et forslag om at øge målingerne af byens luftkvalitet ud over de statslige standarder. Hermed kan datagrundlaget øges så borgernes vidensniveau hæves og der er bedre mulighed for at agere på forurening.

Forslagets indhold

  • En årlig undersøgelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureningen i København. Dette skal ske gennem et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.
  • Data om luftforureningen skal være tilgængelige for københavnerne via en kommunal hjemmeside, hvor real-tids målinger fra kommunale NO2 partikelmålere.
  • Målerne skal opfylde luftkvalitetsdirektivets kriterier for måling af NO2 og opsættes langs H.C. Andersens Boulevard og andre særligt udvalgte lokaliteter i København, hvor forureningen fra (diesel)biler og andre forureningskilder vurderes at være særligt høj og sundhedsskadelig.

Dette kræver dog, at der i budgettet for 2019 afsættes midler til dette, derfor skal både Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i gang med at udarbejde budgetnotater.

Referat af forslaget kan læses her

Baggrund for forslag kan læses her

Hvordan arbejder andre storbyer med luftforurening?
Der er en række eksempler fra andre byer, som arbejder med luftforureningsdata og udgiver disse, så særlig interesserede og udsatte grupper kan agere på baggrund af målingerne. Herunder ses en række eksempler:

  • Forbud mod dieselbiler på dage hvor vejrprognoser viser, der er risiko for øget forringelse af luftkvalitet (Oslo, Norge og Düsseldorf/Stuttgart, Tyskland)
  • Udstilling af realtidsluftdata på app så borgere kan følge udvikling og dermed undgå områder, hvor luftkvaliteten er dårlig (Louisville Kentucky, USA og Santander, Spanien)
  • Borgertilskyndelser til at måle luftkvalitet, som hjælper til at skabe opmærksomhed omkring emnet (Santander, Spanien og Amsterdam, Holland)
  • Brug af luftkvalitetsdata i sammenhængen med trafikdata til modeloptimering af trafiksystem (Rotterdam, Holland)
  • Luftkvalitetshåndtering i forbindelse med nybyggerier og byfornyelsesprojekter (forslag fremlagt i London, England)