Invitation til markedsdialog om luftmålestationer

Del
15/03/2019

Københavns Kommune inviterer universiteter og virksomheder til en markedsdialog om måling af luftkvalitet i København forud for muligt udbud af gademålestationer.

Luftforurening er en udfordring for folkesundheden. En opgørelse fra 2016 viser, at der i København dør ca. 550 personer for tidligt på grund af luftforurening med fine partikler.
Københavns Kommune ønsker at undersøge muligheder for opsætning og drift af forskellige typer af kommunale gademålestationer i København Kommune. Målestationerne skal måle luftens indhold af sundhedsskadelige stoffer for herved at give et mere retvisende billede af de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureningen i byen. Formålet med markedsdialogen er at få indblik i, hvordan markedet vurderer, der kan arbejdes med målinger og indsamling af data, som fx ultrafine partikler og NO2.

Tid og sted:

11. april 2019 fra kl. 13.00 – 16.00:
Islands Brygge 37
2300 København S
Mødelokale: Ørestaden

Foreløbigt program
13.00 – 13.10 Velkomst og formål
13.10 – 13.20 Præsentation af kommunens beslutning og muligt kommende udbud
13.20 – 13.35 Oplæg om EU-krav til datakvalitet
13.35 – 14.00 Oplæg om målemetoder, data og sundhedskonsekvenser
14.00 – 14.15 Pause med kaffe og kage
14.15 – 15.40 Workshops om emnerne:

  • Data og sundhedseffekter
  • Målemetoder og lokalisering
  • Modeller for målestationer

15.40 – 16.00 Opsamling og videre proces

Tilmelding

Tilmelding til markedsdialog samt yderligere information:
Greta Nedergaard - grnede@kk.dk.
Frist for tilmelding er 5. april 2019.

Læs mere om markedsdialogen her

Læs mere på TED-portalen

Kontaktperson