Fremtiden for Horizon Europe: Missioner

Del
13/06/2019

Fra 2021 til 2027 vil EU's rammeprogram for forskning og innovation udvikle og gennemføre en række ambitiøse missioner, der sikrer størst mulig indvirkning på de udfordringer, som europæiske borgere oplever, og dermed sætter borgere mere i fokus for forskning og udvikling.

Missioner
Horison Europe Missions formes ved hjælp af ekspert grupper bestående af 15 personer med bred ekspertise inden for fem områder:

  • Adaptation to climate change including societal transformation
  • Cancer
  • Healthy Oceans, seas, coastal and inland waters
  • Soil health and food
  • Climate-neutral and smart cities

København støtter missionen om smart city
Især missionen om klima-neutrale og smarte byer er af interesse for København, da byen stræber efter at være verdensførende inden for bæredygtighed og har sat det ambitiøse mål om at være CO2-neutrale i 2025, blandt andet ved hjælp af smarte city-initiativer.
På vejen frem mod den klimaneutrale by har Københavns Kommune opbygget bred ekspertise i at designe effektive programmer på tværs af sektorer og er lykkedes med at præsentere konkrete løsninger, der adresserer samfundsmæssige udfordringer og fremme den grønne, smarte by.
Inden for smart city området har Copenhagen Solutions Lab arbejdet på flere projekter herunder et partnerskab med Google til måling af luftforurening i byen, og et projekt til forbedring af datakvaliteten på fodgængermobilitet i byen. Desuden har Copenhagen Solutions Lab taget initiativ til at oprette det Nordiske Smart City Netværk, der koordinerer en række innovative smart city-projekter mellem 14 nordiske byer.

Derfor byder København den missionsorienterede tilgang velkommen og vil særligt støtte missionen om klimaneutrale og smarte byer.