Københavns Kommune vil forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner

Del
06/09/2018

Forskning viser at et godt indeklima er en forudsætning for børns trivsel, sundhed og læring. Herudover viser undersøgelser i Høje Taastrup kommune, at der også kan være økonomiske besparelser at hente, når man kontinuerligt måler indeklimaet. Derfor har Copenhagen Solutions Lab indgået et samarbejde med Københavns Ejendomme & Indkøb og Børne- & Ungdomsforvaltningen, om at undersøge indeklimaet i udvalgte bygninger. Formålet er at finde frem til udfordringer og mulige løsninger, der kan forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner.

Projektet er et pilotprojekt, der skal danne baggrund for en større indsats, som skal med i budgetforhandlingerne for 2020.

Indeklimaet måles gennem IoT sensorer
Projektet undersøger indeklimaet i udvalgte bygninger for at finde frem til udfordringer og mulige løsninger. Målet er at anvende viden og læring fra dette projekt til at identificere indsatser, der kan forbedre indeklimaet i kommunens øvrige bygninger. I første omgang opsættes udstyr, der kan måle fugt, temperatur, støj og CO2 niveau i lokalerne. Derudover undersøges mulighederne for også at måle udefrakommende forurening i form af gasser og partikler.

Sundhedsmæssige gevinster og økonomiske potentialer
Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) administrerer ca. 2.2 mio. m2 areal fordelt på kontorpladser, biblioteker, plejehjem, skoler, daginstitutioner mv. Der er et stort ønske om at optimere indeklimaet på kommunens ejendomme, da forskningen viser, at indeklimaet har en betydning for sundheden og energieffektiviteten. Særligt i forhold til skoler og daginstitutioner har indeklimaet stor betydning, da børn er mere påvirkelige end voksne. Der er derfor store potentialer ved at igangsætte foranstaltninger, som kan forbedre indeklimaet på skoler og daginstitutioner og øge børns trivsel.
Udover de sundhedsmæssige gevinster er der også økonomiske potentialer ved at forbedre indeklimaet. I Høje Taastrup har de f.eks. brugt realtidsmålinger til at påvise fejl i radiatorer og ventilationssystemer, hvilket har medført besparelser i energiregnskabet.

En kompleks opgave
Selvom optimering af indeklimaet står højt på prioriteringslisten hos Københavns Ejendomme og Indkøb, er der er begrænsede ressourcer til at løfte opgaven. Derudover er der tale om mange forskelligartede bygninger, hvilket gør opgaven meget kompleks.

En del af et større Øresundsprojekt
Dette pilotprojekt foregår i tæt samarbejde med DTU Byg og Compute, Københavns Universitet Institut for Antropologi og Høje Taastrup Kommune.
Projektet er en del af et større forsknings- og udviklingsprojekt, der går ud på at fremme bæredygtige energiløsninger i Øresundsområdet. Læs mere her