Københavns Kommune arbejder med indeklimaet på skoler

Share
02/09/2019

Interreg projektet Smart Cities Accelerator (SCA) har gjort det muligt for elever og lærere at holde øje med indeklima i deres undervisningslokale via et nyt IT-værtøj.

Dette muliggøres ved brug af sensorer i klasselokalet, som måler på temperaturen, luftfugtigheden, støj og CO2-indholdet i luftet. Herefter deles data med kommunen og skolen hvor det blandt andet kan anvendes i undervisningen. Dette gøres via hjemmesiden skoleklima.dk, hvor det aktuelle indeklima og energiforbrug synliggøres. Elever og lærere kan dermed gøres bevidste om, hvad det gør for energiforbruget, at der eksempelvis luftes ud mens radiatorerne er tændt, og hvad det betyder for indlæringsevnen at der er et højt CO2-indhold i luften, og dette kan resultere i positive adfærdsændringer.

Indeklimaet i de Københavnske daginstitutioner og skoler har politisk interesse, da Københavns Kommune har en vision om at være CO2-neutral i 2025, og det nye samarbejde skal bidrage til denne vision. Derfor samarbejder Copenhagen Solutions Lab, som projektansvarlig partner i SCA, tæt sammen med Københavns Ejendomme og Indkøb samt Børne- og Ungdomsforvaltningens Energiteam for at løse opgaven.

Forskning fra DTU byg har også vist, at der er en sammenhæng mellem et godt indeklima og indlæringsevnen, så derfor er dette projekt oplagt at teste på en skole. Indeklimaområdet er præget af subjektive holdninger, da forskellige personer oplever indeklimaet forskelligt, og det kan være vanskeligt at sætte ord på. Derfor er dette SCA-projekt interessant, da det forventes at projektet kan bidrage med relevant information som:

  • Data og målinger, der vil gøre det muligt at diskutere et subjektivt emne ud fra et objektivt perspektiv
  • Kvantitative data, der vil gøre det muligt at forstå omfanget af problemerne med indeklima samt rangere og prioritere drifts- og anlægsindsatser efter bedste resultat
  • Kvalitative beskrivelser af hvordan forbedret indeklima og lys kan hjælpe børn med indlæringsvanskeligheder samt afprøvning og vurdering af en Energipolitik, som er forslået kommunalt

Læs mere om SCA projektet her

Contact