Hvem er vi?

I Copenhagen Solutions Lab arbejder vi med intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger, som imødekommer byen og borgernes behov. Fremtidssikringen af København sker særligt gennem partnerskaber på tværs af forvaltninger med virksomheder og vidensinstitutioner, hvor den grønne og effektive by går hånd i hånd med vækst. Smart, grøn vækst er vores fokus.

Læs mere

Smart city temaer

Mennesker og flows

Viden om hvordan borgere og besøgende bruger byen med fokus på bevægelsesmønstre og behov

Læs mere

Digitale Services

Tilgængelighed af byens services via digitale løsninger til borgere og besøgende

Læs mere

Datadrevet drift og tilsyn

Digitale værktøjer og indsamling af nye data til understøttelse af arbejdsgange ude i byen

Læs mere

Miljø og Klima

Detaljeret viden om byens miljø og klima til planlægning og prioritering af indsatser

Læs mere

Luftkvalitet

Anvendelse af data om luftkvalitet til at skabe smarte byløsninger, der mindsker borgernes eksponering for luftforurening

Læs mere

Bylaboratorier & Data platforme

Data Platforme

Open Data DK

Copenhagen Open Data er byens portal til data om København

Select for Cities

En innovationsudfordring med at skabe den næste generation af IoT-platform for byer

City Data Exchange

Et samarbejdsprojekt for at undersøge mulighederne for privat / offentlig dataudveksling

Bylaboratorier

EnergyBlock

EnergyBlock er et testområde for bæredygtige løsninger baseret på decentraliseret energi og blockchain-teknologi

Nordisk Smart City Netværk

Et samarbejde mellem fem lande, fem hovedstæder og fjorten byer med et fælles mål: at udforske den nordiske måde at skabe *livable* og bæredygtige byer. Læs mere...

Smart Cities Accelerator

Copenhagen Solutions Lab er en del af Interreg-projektet Smart Cities Accelerator (SCA), hvor en håndfuld Nordiske byer arbejder sammen med vidensinstitutioner og analysere hvordan, lovgivning og brugernes adfærd indgår i udvikling af fremtidens energisystemer. Læs mere...

Street Lab

I Street Lab testes innovative løsninger i 1:1 skala i bymiljøet. Læs mere...

Underbroen

Underbroen er morgendagens produktionsværksted, hvor traditionelt håndværk kombineres med moderne digitale produktionsteknologier. Læs mere...

Sociale Medier